Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  • Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students Web)

    Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students Web)Όλοι οι φοιτητές των προπτυχιακών Τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Internet στο δικτυακό τόπο Students' Web λαμβάνοντας ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας Students' Web.

    Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, την κατάλληλη περίοδο, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων. Πατήστε εδώ για αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων.

  • Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)

    Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)Η υπηρεσία ClassWeb εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο της Γραμματείας, όσον αφορά στην καταχώριση των βαθμολογιών. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το διδακτικό προσωπικό, ενώ οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς επικοινωνίας με το διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL.

    Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας Class Web.